Deutsch-tschechische Zusammenarbeit

 

Seminare und Workshops

Projekte/Projekty

Literatur/Dokumente/Sachberichte

Aktuelles

Förderpartner

So finden Sie uns

 

Die deutsch-tschechische Zusammenarbeit ist ein Arbeitsfeld der EJF-Akademie in der Sozialakademie „Haus Silberbach“. Im Mittelpunkt unserer gemeinnützigen Arbeit stehen Fragen der Qualifizierung und Beratung von Menschen, die sich in ihrem Engagement den Bedürfnissen sozialer Randgruppen und benachteiligter Menschen widmen. Durch diese Fort- und Weiterbildungsangebote wird das lebenslange Lernen im sozialen Bereich unterstützt und die Kohäsion gefördert. Eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit setzt auf die Schaffung von sozial-kompetenten Netzwerken und fördert den europäischen Gemeinschaftsgedanken.

Unsere Angebote und Kooperationen reichen von psychosozialer, menschenrechtlicher, ethischer und sprachlicher Bildung bis hin zu Veranstaltungen über Geschichte, Ethik, Spiritualität, Kultur und Publikationen. Wir sind offen für neue Impulse anderer Akteure und für aktuelle Herausforderungen in beiden Gesellschaften. Mit diesen Aktivitäten möchten wir zur menschenwürdigen und gerechten Gestaltung des Lebens und des Zusammenlebens von Tschechen und Deutschen beitragen.

Die Anlaufstelle und die schönen Räumlichkeiten mit einer ausgezeichneten Küche befinden sich auf deutscher Seite in Silberbach bei Selb nahe der Grenze zu Cheb. Alle Veranstaltungen finden zweisprachig statt.

Wir möchten Menschen unterschiedlichen Alters aus der Tschechischen Republik und Deutschland helfen, verschiedene Themen anzusprechen und zu diskutieren, einander besser kennenzulernen, Vorurteile abzubauen und sich gegenseitig zu bereichern und zu inspirieren.

Als Projektpartner nehmen wir auch an den Programmen anderer Akteure teil, beteiligen uns an der Vermittlung von Kontakten und verbinden Menschen und Organisationen. Auch Fachpraktika und andere Einsatzmöglichkeiten können angefragt werden.

Finanziert werden unsere Projekte mit Geldern aus dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds. Dieser hilft Brücken zu bauen zwischen Deutschen und Tschechen. Er fördert gezielt Projekte, welche die Menschen beider Länder zusammenführen und Einblicke in die Lebenswelten, die gemeinsame Kultur und Geschichte ermöglichen und vertiefen.

Ein weiteres Projekt wird von  "Aktion Mensch" gefördert:

In dem Projekt "Anders und trotzdem gleich" wurde an der "Kleeblatt"-Schule in Marienbad eine Inklusionsberatungsstelle eingerichtet, die im Februar 2020 ihre Arbeit aufgenommen hat.

 


 

Česko-německá spolupráce je jednou z oblastí EJF-Akademie v Sociální akademii „Domě v Silberbachu“. Ve středu zájmu obecně prospěšné činnosti jsou otázky kvalifikace a poradenství, které se věnují potřebám skupin na okraji společnosti a lidem se zvláštními potřebami a s znevýhodněním. Prostřednictvím nabídek dalšího vzdělávání se podporuje celoživotní vzdělávání zejména v sociální a pedagogické oblasti a posiluje solidarita. Přeshraniční spolupráce usiluje o vytváření sociálně kompetentních propojení a podporuje myšlenku evropské vzájemnosti.  

Naše nabídky a spolupráce zahrnují oblasti psychosociálně-zdravotní, lidskoprávní, etické a jazykové i aktivity se vztahem k dějinám, etice, spiritualitě, kultuře a publikační činnosti. Jsme otevřeni novým impulzům dalších aktérů a aktuálním výzvám ve společnostech obou zemí. Prostřednictvím zmíněných aktivit chceme přispět k lidsky důstojnému a spravedlivému utváření života a soužití Čechů a Němců zejména v příhraničním regionu.

Naše základna a její krásné prostory s výbornou kuchyní se nachází na německé straně v Silberbachu u Selbu v blízkosti hranic směrem od Chebu. Všechna setkání a akce jsou tlumočeny, aby je mohl každý prožít ve svém mateřském jazyce.

Rádi bychom pomáhali lidem různého věku z Česka i Německa a podporovali je. Rádi bychom projednávali různá témata, lépe se vzájemně poznávali, obohacovali, inspirovali a přispívali k odbourávání předsudků. 

Účastníme se jako partneři i programu druhých, zapojujeme se do prostředkování kontaktů a snažíme se propojovat lidi a organizace. Mohou se na nás obracet spoluobčané s přáním ohledně praxí.

Naše projekty jsou financovány z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti. Tento fond pomáhá budovat mosty mezi Němci a Čechy. Cíleně podporuje projekty, které spojují lidi obou zemí a umožňují a prohlubují vhled do rozmanitých světů života, do společné kultury a historie.

Další projekt je podpořen „Aktion Mensch“: v rámci projektu „Jiní a přesto stejní“ bylo zřízeno při naší partnerské škole Čtyřlístek v Mariánských Lázních Centrum speciálně pedagogické a terapeutické pomoci a podpory, které zahájilo svou činnost v únoru roku 2020. 

(Übersetzung der Seite: René Milfait)

 

Ansprechpartner/Kontaktní osoba-koordinátor:

René Milfait
Tel.: +49 0151 55982607
       + 420 736 678634

Mail: milfait.rene@ejf.de

        rene.milfait@seznam.cz