Przesłanie organizacji EJF gemeinnützige AG

(EJF spółka akcyjna pożytku publicznego).
„Razem w służbie bliźniemu“
Organizacja EJF prowadzi placówki i realizuje usługi dla ludzi wszystkich grup wiekowych, którzy szukają osobistej i socjalnej opieki oraz potrzebują wsparcia.
Pielęgnując ponad 100 letnią historię organizacja EJF prowadzi placówki pomocy seniorom, osobom niepełnosprawnym, dzieciom i rodzinom,przedszkola i żłobki oraz hotele i polsko-niemieckie ośrodki konferencyjne.
Organizacja EJF widzi swoje zadanie jako realizacje chrześcijańskiego przykazania miłości bliźniego.
Realizując nasze zadania kierujemy się zasadami chrześcijańskiej etyki, a w szczególności przekonaniem, że godność człowieka jest nienaruszalna.
Staramy się by ludzie, dla których i z którymi pracujemy zostali zrozumiani i zaakceptowani w swojej godności i wyjątkowości. Szacunek dla jednostki, jej możliwości i umiejętności są podstawa naszych działań.
Bazując na tym przekonaniu tworzymy oferty, które rozwijają i wzmacniają poczucie własnej wartości i zasoby poszczególnej jednostki. Obejmuje to naszym zdaniem współpracę z rodziną oraz uwzględnienie i akceptację istniejących socjalnych i etnicznych więzi.
Nieustannie rozwijamy nasze kompetencje w zakresie polityki społecznej i profesjonalizujemy nasze usługi. Chcemy wcześnie rozpoznawać zapotrzebowanie na wsparcie socjalne i reagować na nie poprzez odpowiednie oferty i propozycje.
Organizacja EJF działa przy tym w ramach swoich społecznych zobowiązań, na podstawie kryteriów obowiązujących dla przedsiębiorstw i organizacji pożytku publicznego. Należy do tego celowe i przedsiębiorcze działanie, świadomość jakości wykonywanych prac, jasne przyporządkowanie odpowiedzialności, czynne i odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz wydajność i przejrzystość.
W naszym socjalno-politycznym zaangażowaniu widzimy się jako obrońcy osób, które nie zawsze potrafią zadbać o swoje interesy. Ukazujemy i reprezentujemy ich interesy przedstawiając je opinii publicznej, organom decyzyjnym i mediom.
Nasze przekonania realizujemy poprzez codzienną pracę, której podstawa są: solidarność, otwartość, tolerancja i wzajemne zaufanie oraz wiara w to, że wspólnie możemy osiągnąć więcej.