Motto a poslání spolecnosti EJF

Společně – a jeden pro druhého

Společnost EJF provozuje zařízení a služby pro lidi všech věkových skupin, kteří hledají speciální osobní a sociální péči a oporu. Má více než stoletou historii a sdružuje a zastřešuje různá zařízení, zaměřená na péči o děti a mládež, pomoc rodině, péči o postižené občany a seniory, hospice, ale také vzdělavací zařízení, hotely a konferenční centra.

Společnost EJF chápe svůj úkol jako uskutečňování křesťanského přikázání praktického uplatňování lásky k blížnímu. Při naší sociální práci se řídíme zásadami křesťanské etiky, obzvláště přesvědčením, že důstojnost člověka v životě i v umírání je nedotknutelná.

Naší snahou je, lidi, s nímiž a pro které provádíme naší činnost a kterým se celkově věnujeme, chápat a akceptovat v jejich důstojnosti a jedinečnosti. Úcta před každým jedincem, jeho možnostmi a schopnostmi je výchozím bodem našeho počinání. Na tomto základě rozvíjíme naše nabídky, které mají společné to, že rozvíjejí a posilují pocit vlastní hodnoty a každého jedince a jeho osobní možnosti. To zahrnuje pro nás i spolupráci s rodinou jakož i respekt před stávajícími socialními a etnickými pojítky svých klientů.

Neustále rozvíjíme naše sociálně-politické a odborné zaměření. Usilujeme o to, zavčas rozpoznat situace potřeb a reagovat na to odpovídajícími nabídkami.

Společnost EJF se při tom řídí v rámci svých obecně prospěšných úkolů kritérii, které v zásadě platí i pro organizaci podniků. K tomu patří i na konkrétní cíle zaměřené, hospodarné počínání, vědomí kvality, jasné rozdělení odpovědnosti, demokratický styl vedení jakož i eficience a průhlednost vnitřních strukur.

V rámci našeho sociálně politického počínání se chápeme jako zástupci těch, kteří své vlastní zájmy nemohou vždy sami obhájit. Zájmy těcho lidí předestíráme a účinně zastupujeme jak vůči odborné veřejnosti, tak i vůči odpovědným činitelům a sdělovacím prostředkům.

Naše přesvědčení uskutečňujeme naší práci, která je výrazem solidarity, otevřenosti, tolerance, vzájemné důvěry jakož i jistoty, že společně budeme úspěšnější.