Europejska Fundacja na rzecz osob potrzebujacych

Fundacja  zostala założona na podstawie prawa polskiego  w dniu 18 marca 2004r. w Gorzowie Wielkopolskim .

Jest niezależnym pozarządowym podmiotem realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej w Polsce

Cele: 

  • Wykorzystywanie na teranie Polski zdobytych doświadczeń w zakresie pomocy społecznej w Niemczech w celu niesienia pomocy najsłabszym w społeczeństwie
  • rozwijanie polsko-niemieckiej współpracy w celu dalszego rozwoju wspólnych kompetencji w zakresie pomocy osobom potrzebującym
  • wspieranie dzieci i młodzieży w Polsce, zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zadania realizowane są w:

  • Punkcie Konsultacyjnym „Zielony Kwadrat“  w Gorzowie Wielkopolskim
  • Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu rodzinnego „Nowy Start“

      i „Nasz Nowy Dom“ w Ruszkowie

  • Punkcie Przedszkolnym „Zielona Przystań “ w Gorzowie Wlkp.
  • Sklepie socjalny „Grosik“ w Chojnie

W planach:

  • Przedszkola i formy opieki dziennej dla dzieci
  • Placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży
  • Placówki i formy pomocy dla osób niepełnosprawnych  i seniorów