EJF International

Deutsch-tschechische Zusammenarbeit

 

Willkommen in der EJF-Akademie: Deutsch-tschechisch, speziell im Haus der Sozialakademie Silberbach in Oberfranken an der Grenze mit Tschechien!

Vítejte v EJF-Akademii: česko-německé, speciálně v Domu Sociální akademie Silberbach v Horních Francích na hranicích s Českem!

 

Ansprache des Koordinators / Slovo koordinátora :

 

Vážení přátelé, vážené kolegyně, vážení kolegové,

Sociální akademie „dům“ Silberbach je součástí EJF-Akademie pro vzdělávání a mezinárodní spolupráci a je speciálně zaměřena na česko-německou spolupráci v různých oblastech lidského života. Náš koncept činnosti a spolupráce je velmi pestrý, sahá od psychosociální oblasti přes etiku, lidskoprávní, etické a jazykové vzdělávání až k historii, spiritualitě, kultuře a publikacím. Jsme otevřeni novým podnětům od dalších aktérů a aktuálním výzvám ve společnostech.
Kontaktní místo a krásný prostor s výbornou kuchyní se nachází v Silberbachu (nedaleko Selbu na německé straně v blízkosti hranic směrem od Chebu). Není třeba se obávat jazykové vybavenosti, vše je tlumočeno a můžete nás oslovit česky i německy.

Rádi bychom Vás takto přátelsky, kolegiálně a upřímně oslovili a přizvali k různorodé spolupráci. Jde nám o česko-německou vzájemnost, proto bychom rádi přispěli k tomu, aby spolu mohli lidé různých věkových kategorií z České republiky a z Německa prožívat, projednávat a probírat rozmanitá témata, více se vzájemně poznávat, odstraňovat předsudky a odborně se vzájemně obohacovat a inspirovat. Nabízíme vhodné prostory pro tyto programy a pobyty. Neuzavíráme a neomezujeme se jen na aktivity v Silberbachu. Zúčastníme se rádi programů našich partnerů a dalších aktérů. Jsme rádi i partnery projektů, podílíme se na prostředkování kontaktů, propojování lidí a organizací.

Nabízíme i odborné praxe a pracovní příležitosti. Velmi si vážíme rozvinuté a různorodé česko-německé spolupráce zvláště v česko-německém příhraničním regionu a činnosti hlavních aktérů v něm. Jsme sice zaměřeni na česko-německou spolupráci a vzájemnost, ale můžeme uspořádat programy, nabídnout prostory a být partnery jen pro německou nebo českou akci anebo zase spolupracovat i více mezinárodně s lidmi z jiných zemRádi bychom svým přístupem a svou činností přispěli k lidsky důstojnému a spravedlivému utváření života a soužití (nejen) Čechů a Němců.

Děkujeme Vám za pozornost, zájem a budeme se těšit na setkávání a spoluprá.

S úctou a pozdravem

Dr. René Milfait, koordinátor česko-německé spolupráce


Dr. René Milfait         Mgr. Monika Žantová

+49 0151-55982607 /+42(0) 736 678 634

Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch per Email

Rádi zodpovíme Vaše otázky i mailem

 

Haben Sie weitere Fragen? Dann rufen oder sprechen Sie uns gerne an! Unser Ziel ist es, Gastfreundlichkeit, Freundlichkeit, Zusammenarbeit zu leben. Máte nějaké další otázky? Prosím zavolejte nebo nás i jinak oslovte! Náš cíl je, abychom mohli zažívat pohostinnost. přátelství, spolupráci.

 

 

 

 

 

 

 

Seminare, Workshops
Semináře, workshopy

 

 

 

 

Deutsch-polnische Zusammenarbeit

 

 

About EJF