Publikation zu Euthanasie in der deutsch-tschechischen Geschichte

Diese deutsch-tschechische Publikation beschäftigt sich mit einem grenzüberschreitenden Thema, dem nationalsozialistischen „Euthanasie“-Programm. Die Illustrationen haben die Künstler im Verlauf des Projekts Jamming des Vereins Barvolam in Zusammenarbeit mit den Studenten des Fachbereichs Illustration an der Ladislav Sutnar Fakultät für Design und Kunst in Pilsen erschaffen. Im Rahmen des Projekts Jamming gestalten seit 2014 gemeinsam Künstler mit der Bezeichnung "geistige Behinderung" und Künstler, die durch „akademische Bildung beeinträchtigt“ wurden. Im Projekt arbeiten immer mehrere Künstler an einem Werk. Diese Methode wurde auch für die Gestaltung der Illustrationen für diese Publikation angewendet. Jede Illustration hat also mehrere Autoren.

Einige Teile des Textes sind in leicht verständlicher Sprache geschrieben, damit sie auch Menschen mit Behinderung verstehen können. Expertinnen aus Deutschland und der Tschechischen Republik formulierten auch teilweise die Texte gemeinsam mit Menschen mit Behinderung. Das zweite außergewöhnliche ist, dass die Publikation zwei Beiträge von hinterbliebenen Verwandten der Opfer beinhaltet. Die wissenschaftlichen Beiträge wurden durch vier tschechische und deutsche Autoren (zwei Historiker, einen Arzt und einem Ethiker) verfasst. Die Texte gewähren einen Einblick in die literarischen Quellen des Nachbarlandes, geben Einblick in persönliche Erlebnisse, von denen sich einige im deutsch-tschechischen Raum überschneiden, und ermöglichen einen Austausch von Fachperspektive und biografischer Perspektive.

  • Vorwort der Deutschen Botschaft in Prag „…Auch mit diesem Buch werden die Opfer in Erinnerung gehalten. Sie bekommen hier eine Stimme. Das Erzählen ihrer Geschichte gibt ihnen ein Stück ihrer Würde zurück…“
  • Vorwort des Netzwerks Inklusion Landeskreis Tirschenreuth (die Koordinatorin)
  • zwei Gutachten (Gutachten / Odborné posudky: Prof. Dr. Petra Fuchs (Hochschule Zittau/Görlitz, Fakultät für Sozialwissenschaften, Studiengang Heilpädagogik/Inclusion Studies / Vysoká škola, Fakulta sociálních věd, Studijní obor Léčebná pedagogika a Studie inkluze), Mgr. Lucie Poláková (VOŠ sociálně zdravotní v Chebu/Fachhochschule für Sozialarbeit und Gesundheitswesen in Eger).

ISBN: 978-80-7660-000-3
Veröffentlicht vom Verlag des Böhmischen Walds in Taus, Zdenek Prochazka.


Na Světový den knihy byla vydána Česko-německá publikace, která je svou koncepcí první svého druhu nejen v česko-německém prostředí.

Kniha čtenáře seznamuje s nacistickým programem „Euthanasie“ (1939-1945), v rámci něhož byli systematicky zabíjeni lidé s duševním onemocněním a s postižením. Publikace dokumentuje historické myšlení a jednání zúčastněných aktérů, zachycuje ideová podhoubí těchto zločinů a umožňuje přístup k individuálním příběhům obětí, svědectví jejich pozůstalých příbuzných i příběhům statečných odpůrců.

Zahrnuje tedy příspěvky pozůstalých  i odborné příspěvky českých a německých autorů (historiků, lékaře a etika), které poskytují vhled do literárních pramenů obou zemí i do osobních příběhů, z nichž se některé protínají v česko-německém prostoru, a umožňují výměnu zkušeností z odborného i biografického hlediska. Kniha rovněž ukazuje, že i pojem "eutanázie" má své dějiny a je různě používán, zneužíván.

Předmluvu napsal německý velvyslanec v Praze a koordinátorka Sítě inkluze regionu Tirschenreuth (speciální pedagožka). Jedná se rovněž o příspěvek k 10. Výročí ratifikace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (v obou zemích, tedy v Německu i České republice). Kniha vychází v roce 2020, takže je příspěvkem i k ukončení druhé světové války. Nezapomíná ani na to, že nacistický program „Euthanasie“ představoval inkubační dobu holocaustu.

Některé části jsou napsány ve snadném čtení nebo aspoň v lehce srozumitelném jazyce a kniha je jedinečným způsobem ilustrována: ilustrace vytvořili umělci z projektu Jamming spolku Barvolam ve spolupráci se studenty ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. V rámci projektu Jamming od roku 2014 společně tvoří umělci s nálepkou „mentální hendikep“ a umělci, kteří jsou postižení akademickým vzděláním. V projektu vždy pracuje několik umělců na jednom dílu. Tato metoda byla použita i na tvorbu ilustrací pro tuto publikaci. Každá ilustrace má tedy několik autorů.

Kromě zmíněných ilustrací obsahuje i fotografie a další obrazový materiál.


Předložená publikace může sloužit i jako výukový materiál v různých oborech.

Kniha naplňuje i obsah a záměry Galilejské deklarace Druhého mezinárodního workshopu medicíny po holocaustu (2017)/ The Galilee Declaration, The Center for Medicine after the Holocaust.


This Czech-German publication deals with the subject of the Nazi Euthanasia Program (1939–1945). This was the first mass murder committed by the Nazi regime, the aim of which was to liquidate the mentally ill and persons with disabilities.

This book examines the historical causes and actions of those involved. It also looks at the ideology behind these crimes and relates several of the victims‘ tales. It also acquaints readers with some of the perpetrators and locations where the ill were murdered. Relatives of those who survived and those who put up brave resistance also tell their stories.

In addition to contributions from survivors, this work also includes expert contributions from Czech and German authors (historians, physicians and philosophers) who provide an insight into literary sources in both countries and various personal stories that affected both sides of the border, thus facilitating an exchange of experiences from a professional and biographical perspective.
Some sections are written for easy reading, or at least in easily comprehensible language. The book contains unique illustrations by a group from the Jamming Project, which is made up of artists with a "mental handicap" and without, working closely with students of illustration from the Ladislav Sutnar Faculty of Art and Design in Pilsen.
The foreword was penned by the German Ambassador to the Czech Republic and the coordinator of the Tirschenreuth Region Inclusion Network.
The book is also being published to coincide with the 10th anniversary of the ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (in both countries – Germany and the Czech Republic). Publication is planned for 2020, and will contribute to marking the end of WWII. It also recalls the fact that the Nazi Euthanasia Program preceded the Holocaust and was closely linked to it.

The book could serve as training and educational material. But this is not simply a history book. It looks to help us learn from the events of that time, the hope being that this evil will never be repeated. For this reason it will find its place in ethics and human rights education.